Ciepły montaż w Radzikowie Wielkim

Ciepły montaż w Radzikowie Wielkim. Prace wykonali Paweł Januszewski, Krzysztof Pasztor i Rafał Cielemęcki.

801 011 113