Ciepły montaż w Wierzejkach

Montaż wykonali: Pawel Januszewski, Krzysztof Pastor, Rafał Cielemęcki, Kamil Moskwiak, Dariusz Borkowski.

515 011 113