„Harmonijka”, czyli jak jeszcze można otwierać okna

"Harmonijka", czyli jak jeszcze można otwierać okna

Przedstawiamy kolejny system. Tak też można otwierać okna.

515 011 113