„Merkury” w Siedlcach – c.d.

"Merkury" w Siedlcach - c.d.

Tymczasem w Siedlcach na fasadzie słupowo – ryglowej montaż wełny w pasach nieprzeziernych.

516 200 394