„Merkury” w Siedlcach c.d.

Montaż pasów p.poz skrajnych i maskownic na słupach i ryglach.
516 200 394