„Merkury” w Siedlcach – c.d.

"Merkury" w Siedlcach - c.d.

Montaż obróbki i pasów p.poż rozpoczęty 🙂

515 011 113