Nietypowe konstrukcje okienne, czyli montaż w Czuchlebach

801 011 113