Nietypowe konstrukcje okienne, czyli montaż w Czuchlebach

515 011 113