Funkcjonalna i energooszczędna
stolarka otworowa dopasowana
do Twoich potrzeb

Funkcjonalna i energooszczędna
stolarka otworowa dopasowana
do Twoich potrzeb

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ
Na lata 2014-2020

 

Oś priorytetowa: Kapitał dla innowacji
Poddziałanie 3.2.2.
Kredyt na innowacje technologiczne

 

W ramach niniejszego projektu technologicznego planowana jest inwestycja polegająca na wdrożeniu innowacyjnej technologii w postaci nieopatentowanej wiedzy technicznej, poprzez nabycie środków stanowiących całość dedykowanej linii technologicznej.

Realizacja inwestycji umożliwi rozszerzenie oferty asortymentowej firmy VITO POLSKA o gamę nowych produktów w postaci okien PCW o poprawionych parametrach mechanicznych, co umożliwi osiągnięcie niespotykanych dotychczas atrybutów funkcjonalno-użytkowych oraz estetycznych.

Projekt zakłada utworzenie 10 nowych miejsc pracy, zwiększenie wydajności, wzrost sprzedaży produktów poza granicami Polski oraz zmniejszeniem negatywnego wpływu na środowisko.

516 200 394